Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1 2022 για την κατηγορία ΤΕ και την κατηγορία ΥΕ Εργατών.

  • Εκτύπωση

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1 2022 για την κατηγορία ΤΕ και την κατηγορία ΥΕ Εργατών.

Για να κατεβάσετε τα αποτελέσματα της κατηγορίας ΤΕ πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τα αποτελέσματα της κατηγορίας ΥΕ Εργατών πατήστε εδώ