Ανακοινώσεις

Απόφαση ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για το έργο Β΄ ΦΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ.

Δείτε την απόφαση ανάθεσης εδώ.