Ανακοινώσεις

Ανασύνταξη Πινάκων Κατάταξης, της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2021 του ΟΔΑΠ, για την ειδικότητα ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ με κωδικούς θέσης 113,115,117,118,119,122,132,133 και Ανασύνταξη του Πίνακα Απορριφθέντων για τους κωδικούς 104-134

Ανασύνταξη Πινάκων Κατάταξης, της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2021 του ΟΔΑΠ, για την ειδικότητα ΔΕ ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ με κωδικούς θέσης 113,115,117,118,119,122,132,133 και Ανασύνταξη του Πίνακα Απορριφθέντων για τους κωδικούς 104-134

Για προβολή των πινάκων πατήστε εδώ.