Ανακοινώσεις

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μεταξωτών μαντηλιών με θέματα εμπνευσμένα από την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά προς διάθεση από τα πωλητήρια του ΟΔΑΠ

  • Εκτύπωση

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μεταξωτών μαντηλιών με θέματα εμπνευσμένα από την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά προς διάθεση από τα πωλητήρια του ΟΔΑΠ.

Για να δείτε την διακήρυξη κάντε κλικ εδώ.

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)