Ανακοινώσεις

Εκμίσθωση Αναψυκτηρίου Α.Χ Θερμοπυλών

Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ)  του Υπουργείου Πολιτισμού προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό επαναληπτικό διαγωνισμό με προθεσμία δέκα (10) ημερών και με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμεταλλεύσεως του αναψυκτηρίου στον Αρχαιολογικό Χώρο Θερμοπυλών. 

Περίληψη

Διακήρυξη