Ανακοινώσεις

Αποσφράγιση δικαιολογητικών υπηρεσιών μεταφοράς

Αθήνα, 14/5/2013

Σας ενημερώνουμε ότι η δημόσια αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Μαϊου 2013 και ώρα 10:30.

Σας ευχαριστώ Α.Τσόγκας

Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού