Ανακοινώσεις

Ημερομηνίες αποδοχής αιτήσεων ΣΟΧ/1/2013

  • Εκτύπωση

Οι αιτήσεις για την κάλυψη των 6 θέσεων ΣΟΧ ειδικότητας ΔΕ Πωλητών (Εκμαγείων) για την Αθήνα θα γίνονται δεκτές από 28/3/2013 μέχρι και 8/4/2013 και ώρες 8:00 με 13:00. Για τις υπόλοιπες θέσεις πληροφορίες για τις ημερομηνίες υποβολής θα δίνονται από τις κατά τόπους εφορείες.