Ανακοινώσεις

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης καλής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου και των σχετικών υπολογιστικών υποδομών...

Περίληψη και Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης καλής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου και των σχετικών υπολογιστικών υποδομών (Υποδομή ως Υπηρεσία) για 15 αρχαιολογικούς χώρους και αρχαιολογικά μουσεία

Για να δείτε τα σχετικά έγγραφα, πατήστε εδώ.