Ανακοινώσεις

Bazaar του ΤΑΠ στο Βυζαντινό Μουσείο

28- 29- 30 Σεπτεμβρίου

Επιλεγμένες εκδόσεις του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων

Προσφορές -70%

Ωράριο Λειτουργίας: 10.00- 21.00

Αφίσα

Δικαιούχοι έκπτωσης στα Πωλητέα είδη του ΤΑΠ

Πίνακας εκπτώσεων

Πίνακες Κατάταξης (ΣΟΧ 1/2012)

Πρόσληψη Προσωπικού Ιδ.Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, Διάρκειας Οκτώ (8) Μηνών, Ειδικότητας (ΔΕ) Πωλητών

Αθήνα

Επαρχία

Αποχαιρετιστήρια Επιστολή Προέδρου

Αποχαιρετιστήρια Επιστολή Προέδρου