Ανακοινώσεις

Περίληψη και Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια τεχνικού και ψηφιακού - ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας - αποδοτικότητας της παραγωγής ακριβών αντιγράφων μνημείων

Περίληψη και Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια τεχνικού και ψηφιακού - ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας - αποδοτικότητας της παραγωγής ακριβών αντιγράφων μνημείων.

Για να δείτε τα σχετικά έγγραφα, πατήστε εδώ.