Ανακοινώσεις

Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Δικηγόρων παρ’ Εφέταις με έμμισθη εντολή στον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π)

Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Δικηγόρων παρ’ Εφέταις με έμμισθη εντολή στον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π)

Για το ακριβές χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων θα δημοσιευθεί σχετική ανακοίνωση στον διαδικτυακό τόπο του ΟΔΑΠ

Για να δείτε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.