Ανακοινώσεις

Προμήθεια τεχνικού και ψηφιακού – ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας – αποδοτικότητας της παραγωγής ακριβών αντιγράφων μνημείων, για τις ανάγκες των πωλήσεων του ΟΔΑΠ

Προμήθεια τεχνικού και ψηφιακού – ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας – αποδοτικότητας της παραγωγής ακριβών αντιγράφων μνημείων, για τις ανάγκες των πωλήσεων του ΟΔΑΠ

Για να δείτε τη διακήρυξη, πατήστε εδώ.