Ανακοινώσεις

Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών για την μίσθωση των αναψυκτηρίων

Δείτε την απόφαση εδώ