Ανακοινώσεις

Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών

  • Εκτύπωση

«Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών α) για την διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης για την μίσθωση των αναψυκτηρίων με εκτιμώμενο μίσθωμα έως 150€ και β) για την διαδικασία της σύναψης συμβάσεων μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό, κατόπιν δημοσίευσης δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος των αναψυκτηρίων με εκτιμώμενο μίσθωμα άνω των 150€, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ.4 εδαφ. β και γ του Ν. 4761/2020»

Δείτε την απόφαση εδώ.