Ανακοινώσεις

Απόφαση Ματαίωσης υπ΄αριθμ. 9619/12.8.2021 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια πιστών αντιγράφων αρχαίων και βυζαντινών νομισμάτων

Απόφαση Ματαίωσης του υπ΄αριθμ. 9619/12.8.2021 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια πιστών αντιγράφων αρχαίων και βυζαντινών νομισμάτων προς διάθεση από τα πωλητήρια του ΟΔΑΠ

Δείτε την απόφαση ματαίωσης εδώ.