Ανακοινώσεις

Διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό πιστών μεταλλικών αντιγράφων με αριθμ. διακήρυξης 9697/16-08-2021

  • Εκτύπωση

Διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό πιστών μεταλλικών αντιγράφων με αριθμ. διακήρυξης 9697/16-08-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009077773 2021-08-16)

Μπορείτε να δείτε τις διευκρινίσεις εδώ.