Ανακοινώσεις

Παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ)

 

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κυρία Λίνα Μενδώνη παρουσίασε την Πέμπτη 28.05.2020 το νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων στο υπουργικό συμβούλιο.

Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ) που αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟΑ.), μετονομάζεται σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ), αναδιοργανώνεται η δομή του και εκσυγχρονίζεται η λειτουργία του, στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας συμβολής του τομέα Πολιτισμού στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

Βασικοί αναπτυξιακοί σκοποί του νέου οργανισμού είναι:

α) η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων,

β) η αύξηση των πόρων που προέρχονται από τις επισκέψεις, την παροχή υπηρεσιών προς τους επισκέπτες, αλλά και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας,

γ) η διάθεση των πόρων αυτών για την υποστήριξη της πολιτικής για την ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση του δημόσιου αγαθού της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και για την εφαρμογή κοινών πολιτικών και δράσεων με το σύγχρονο πολιτισμό.

 

Κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών και μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, το ΤΑΠ θα υλοποιήσει όλες τις απαραίτητες δράσεις, ώστε να εφαρμοστεί με συστηματικό τρόπο, το σχέδιο αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού και να μετεξελιχθεί σε ένα οργανισμό με αυξημένη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στη λειτουργία του, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, καθώς και της ενίσχυσης του πολιτισμού. 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ