Ανακοινώσεις

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΑΠΑ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διενέργεια του διαγωνισμού για την προμήθεια Πορσελάνινων ειδών για τις ανάγκες των πωλητηρίων του ΤΑΠΑ αριθ. πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Β/3419/6.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΞΤΣ469ΗΔΞ-ΕΞΗ) θα διεξαχθεί την άλλη εβδομάδα λόγω του κορωνοϊού COVID-19 και των έκτακτων αναγκών που έχουν προκύψει. Θα υπάρξει ενημέρωση για τη συγκεκριμένη ημερομηνία διενέργειας.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.