Ανακοινώσεις

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ