Ανακοινώσεις

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΩ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ