Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΗΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΠ

 *Διευκρινήσεις :

 

Α) Δεν είναι αποδεκτή μια λύση με τροφοδοτικό μικρότερο των 450 W

B) Ξεχωριστή κάρτα γραφικών 2 GB

Γ) Το πληκτρολόγιο και το ποντίκι μπορεί να είναι οποιουδήποτε κατασκευαστή

Δ) Οι θύρες του κάθε μεταγωγέα πρέπει να έχουν 48 ports

 Ε) Θα χρησιμοποιηθούν τα υφιστάμενα patch panels που διαθέτει το ΤΑΠ για την διασύνδεση με τα προσφερόμενα switches

Ζ) Στον πίνακα 1: Τεχνικές Προδιαγραφές Η\Υ, στην σελ.34 του Παραρτήματος IV της ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΠ-η απαίτηση Μνήμη RAM:DDR3, 8GB αντικαθίσταται με την απαίτηση Μνήμη RAM:DDR4,8 GB

ΣΤ) Στην εγκατάσταση των Switch θα χρειαστεί και προγραμματισμός του δικτύου