Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 7 Η/Υ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : 26/5/2015, ημέρα Τρίτη

Προκήρυξη