Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραγωγή πολιτιστικών εφαρμογών : Κεραμικά / Υάλινα είδη

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : 1η Απριλίου 2015

Προκήρυξη