Ανακοινώσεις

Ανασύνταξη πινάκων, για την ΔΕ κατηγορία εκπαίδευσης, της ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2023 του ΟΔΑΠ σύμφωνα με την αρ.105/2024 απόφαση του ΑΣΕΠ (κωδικοί θέσεων 115 έως 141 και πίνακας απορριπτέων)

Ανασύνταξη πινάκων, για την ΔΕ κατηγορία εκπαίδευσης, της ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2023 του ΟΔΑΠ σύμφωνα με την αρ.105/2024 απόφαση του ΑΣΕΠ (κωδικοί θέσεων 115 έως 141 και πίνακας απορριπτέων)

Για να δείτε τους πίνακες πατήστε εδώ