Ανακοινώσεις

Ανασύνταξη πινάκων, για την ΠΕ κατηγορία εκπαίδευσης, της ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2023 του ΟΔΑΠ σύμφωνα με την αρ.40/2024 απόφαση του ΑΣΕΠ (κωδικοί θέσεων 100 έως 109 και πίνακας απορριπτέων)

Ανασύνταξη πινάκων, για την ΠΕ κατηγορία εκπαίδευσης, της ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2023 του ΟΔΑΠ σύμφωνα με την αρ.40/2024 απόφαση του ΑΣΕΠ (κωδικοί θέσεων 100 έως 109 και πίνακας απορριπτέων)

Για να δείτε τους πίνακες πατήστε εδώ