Ανακοινώσεις

Ανασύνταξη πινάκων, για την ΤΕ κατηγορία εκπαίδευσης, της ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2023 του ΟΔΑΠ σύμφωνα με την αρ.1077/2023 απόφαση του ΑΣΕΠ (κωδικοί θέσεων 110 έως 114 και πίνακας απορριπτέων)

Ανασύνταξη πινάκων, για την ΤΕ κατηγορία εκπαίδευσης, της ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2023 του ΟΔΑΠ σύμφωνα με την αρ.1077/2023 απόφαση του ΑΣΕΠ (κωδικοί θέσεων 110 έως 114 και πίνακας απορριπτέων)

Για να δείτε τους πίνακες πατήστε εδώ